Showing all 19 results

Trang giới thiệu nhiều linh vật phong thủy giúp chiêu tài lộc và may mắn cho các cơ sở kinh doanh buôn bán. Phong thủy không phải là mê tín, nó là một ngành khoa học tâm linh. Nếu bạn nào đi Singapore hay Thượng Hải rồi thì biết, cả thành phố của họ đâu đâu cũng được thiết kế theo phong thủy.

Nhiều cửa hàng của người dân đặt các linh vật như tỳ hưu, rồng, phượng hoàng hay cóc thiềm thừ tài lộc. Không cần giải thích nhiều, các bạn cứ qua bên đó và tự trải nghiệm xem họ giàu như thế nào, linh vật phong thủy giúp họ may mắn và ngày càng thịnh vượng ra sao!