Mặt dây chuyền Bồ tát Quan Thế Âm đá mã não đỏ

139.000