Mặt dây chuyền Phật Hư Không Tạng Bồ tát đá pha lê

150.000