Ngọc bội trang trí hình Bồ Tát Quan Thế Âm

130.000