Tranh đính đá Bồ tát Quan Âm đứng trên tòa sen

165.000