Tranh đính đá Bồ tát Quan Âm mang lại bình an

208.000