Tượng Bồ tát Quan Thế Âm trang trí trên xe ôtô

450.000