Tượng để xe ô tô Phật Hư Không Tạng Bồ tát bằng gỗ Hoàng Dương

349.000