Tượng Ngài Quan Âm ngồi thiền sơn trắng

111.000

Danh mục: Từ khóa: