Tượng Ngài Quan Thế Âm ngồi tòa sơn đồng

199.000

Danh mục: Từ khóa: