Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ tát trang trí xe ôtô

380.000