Tượng Phật Bà Quan Thế Âm tọa thiền trên đài hoa sen

494.500