Tượng Phật Hư Không Tạng Bồ tát bằng gỗ Hoàng Dương

439.000