Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi thuyền Sơn Đồng

79.000

Danh mục: Từ khóa: