Tượng Quan Thế Âm nghìn tay nhìn mắt sơn nhũ vàng

199.000