Vòng đeo tay Tỳ Hưu đổi màu đá Obsidian đen

600.000